پنجشنبه, 24 خرداد 1403
جمعه, 24 شهریور 1391 01:55

آموزش ILWIS (بر پایه فیزیوگرافی)

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(20 آرا)

در این درس سعی شده در غالب یک پروژه نرم افزار الویس توضیح داده شود. این درس می تواند شروع خوبی برای ورود به محیط برنامه الویس باشد. عنوان انتخاب شده برای این درس "فیزیوگرافی با الویس" می باشد.

ilwisp2

پروژه فیزیوگرافی یا حداقل بخشی از آن یکی از مهم ترین مطالعات پایه می باشد که در اغلب مطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. عنوان این درس این ذهنیت را ایجاد می کند که متعلق به قشر خاصی از کارشناسان می باشد، ولی این گونه نیست. موضوعات و مطالب ارائه داده شده به گونه است که عناوین و درس های ارائه داده شده در اغلب پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجاییکه متن این درس چند سال پیش تهیه شده است دارای غلط تایپی و مشکلات زیادی است و به دلیل نداشتن فایل word امکان اصلاح آن وجود ندارد که از مخاطبان گرامی عذر خواهی می شود. خوشبختانه این اشتباهات به گونه نیست که فرد را در مسیر یادگیری دچار مشکل کند. علاوه بر متن آموزشی ویدئو هایی مطالبق با سرفصل ها تهیه شده که ذیل این متن ارائه داده می شود.

 

متن درس: لینک دانلود

نقشه اسکن شده: لینک دانلود

داده های تمرینی: لینک دانلود

 

ویدئو اول: Install & Register

در نسخه های ilwis 3.3 نیاز با وارد کردن شماره سریال و مشخصات کمپانی و کد مورد تایید بود. که در صورت داشتن این نسخه باید در وارد کردن این مشخصات دقت کرد چرا که یک کاراکتر اضافی (Space) سبب می شود که گزینه Register فعال نشود. البته در نصب نسخه های جدیدتر این نرم افزار نیازی به داشتن این مشخصات نمی باشد. لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو دوم: Import ScanMap

در برخی از پروِه ها به دلیل عدم وجود لایه های رقومی نیاز به این می باشد که این اطلاعات ایجاد شود. بدین منظور نقشه مورد نظر را اسکن می کنند و وارد نرم افزار می کنند تا این امکان فراهم شود تا با کمک آن لایه ها مورد نظر ایجاد گردد. در این درس نحوه وارد کردن نقشه اسکن شوده به نرم افزار ILWIS آموزش داده می شود. در نسخه های ilwis 3.3 و نسخه های قدیمی تر مسیر وارد کردن نقشه اسکن شده از طریق File>Import>Map صورت می گیرد. در نسخه های جدید تر در برخی از موارد این مسیر مشکلاتی را به همراه دارد که مسیر پیشنهادی در نسخه های جدید تر از منو های اصلی Operations>Import>Map می باشد. فرمت نقشه اسکن شده bmp‌ می باشد که می توان از فرمت tif‌ هم در زمان اسکن کردن استفاده نمود. لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو سوم: Transform Coordinate System

تیدیل مختصات یکی از مهمترین موضوعات در مفهوم سیستم مختصات می باشد. در این درس نحوه ایجاد سیستم مختصات و نحوه تبدیل آنها به یکدیگر آموزش داده می شود. چگونه می شود مختصات یک نقطه با سیستم مختصات جغرافیایی یا Lat long‌ را به یک نقطه با سیستم مختصات متریک UTM‌ تبدیل کرد. در ایران از چند سیستم مختصات استفاده می شود که در این درس نحوه تبدیل سیستم مختصات جغرافیایی بر اساس مبنای اروپائی به سیستم مختصات متریک متداول UTM آموزش داده می شود.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو چهارم: GeoReferencing

زمین مرجع کردن یا GeoReferencing یک فرآیند می باشد که با وارد کردن مختصات نقاطی که می دانیم نقشه اسکن شده، تصاویر ماهواره ای یا عکس های هوایی را به موقعیت واقعی آن ها بر روی زمین نسبت می دهیم. منظور از نقاطی که مختصات آن را می دانیم این است که: به طور مثال در نقشه اسکن شده با وارد کردن مختصاتی که در حاشیه نقشه آمده است و در عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای تقاطع جاده ها، محل طلاقی رودخانه ها است. در مواردی که نقشه، عکس هوایی و تصاویر فاقد مختصات مشخصی باشد با رفتن به منطقه مورد مطالعه و استفاده از GPS برای پروژه های با مقیاس 1:25000 به بالا به طور مثال پروژه های منابع طبیعی و برای پروژه هایی با دقت مکانی یالا به طور مثال پروژه های شهری از GPS دو فرکانسه این مختصات ها اخذ و مورد استفاده قرار می گیرد. زمین مرجع کردن شبیه انداخت و فیکس کردن خمیر نانوایی روی سبد نان و کشیدن چهارگوشه خمیر می باشد. خمیر را نقشه اسکن شده تصور کنید؛ سبد نان را که دارای انحنا می باشد، بخشی از کره زمین؛ و کشیدن چهار گوشه خمیر و کشیدن و فیکس کردن، وارد کردن نقاطی است که مختصات آن را می دانیم.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو پنجم: Digitizing Point

در این ویدئو نحوه رقومی کردن یک لایه نقطه ای توضیح داده می شود. لایه نقطه ای مورد نظر لایه نقطه ای مربوط به قله ها می باشد. این کار شبیه به این است که در یک کارگاه نقشه خوانی یا کارتوگرافی یک کاغذ کالک روی نقشه انداخته و با قلم فقط قله ها را ترسیم کنید.   لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو ششم: Digitizing Line - Contour Line

در این ویدئو نحوه رقومی کردن یک لایه خطی، و بطور موضوعی لایه خطی منحنی تراز یا Contour Line آموزش داده می شود. این کار نیز شبیه به این است که بخش عملی و کارگاهی درس نقشه خوانی یا کارتوگرافی یک کاغذ کالک روی نقشه انداخته و با قلم فقط خطوط منحنی تراز را ترسیم کنید.   لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو هفتم: Digitizing Line - River

در این ویدئو نحوه رقومی کردن لایه خطی آبراهه و چگونگی وارد کردن توضیحات در جدول توصیفی، آموزش داده می شود.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو هشتم: Digitizing Polygon - Catchment

در این ویدئو نحوه رقومی کردن لایه پلی گون و نحوه ایجاد آن توضیح داده می شود. پلی گون یا چند ضلعی ایجاد شده مربوط می شود به لایه پلی گونی حوزه آبخیز. بستن مرز حوضه آبخیز در ابتدای راهنمای متنی به صورت شکل توضیح داده شده است.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو نهم: DEM

در این بخش با دو روش نحوه تهیه مدل رقومی ارتفاعی یا Digital Elevation Model توضیح داده می شود. اینکه DEM‌ چیست و ضرورت استفاده از روش دوم چه می باشد در متن درس آمده است.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو دهم: Slope

نحوه ساخت و ایجاد لایه شیب، طبقه بندی کردن آن و برش دادن بر اساس منطقه مورد مطالعه درسی است که دراین ویدئو به آن پرداخته می شود. یکی از جذابیت های کار با برنامه ILWIS‌ همین هست که در تهیه لایه شیب باید دستور تهیه لایه شیب را تایپ کرد، چرا که در زمان نوشتن دستور کاربر پی خواهد برد که پشت دستور تهیه لایه شیب چه فرآیندی در حال انجام گرفتن است،‌ که در خیلی از نرم افزار ها کاربر از دانستن آن محروم می ماند.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو یازدهم: Aspect

جهت شیب یکی از لایه هایی است که در اغلب مطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. در این ویدئو شما خواهید دید که چگونه این لایه تهیه می شود. طبقه بندی لایه جهت و برش دادن بر اساس مرز منطقه مورد مطالعه از جمله کارهایی است که در این ویدئو بدان اشاره شده است. لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو دوازدهم: Hypsometry

لایه طبقات ارتفاعی یا Hypsometry یک از لایه های مهمی است که در مطالعات زیادی مورد استفاده قرار می گیرد. با داشتن لایه هیپسومتری می توان پی به نحوه توزیع ارتفاع منطقه مورد مطالعه برد. در خیلی از موارد تهیه اطلاعات مربوط به پروفیل مخصوصا پروفیل طولی رودخانه و محاسبات شیب مربوط با آن با وجود لایه هیپسومتری میسر می شود، که این روش خیلی متداول است که پیشنهاد ما برای محاسبه پروفیل طولی آبراهه روش دیگری است، که در ادامه هم در این درس هم به طور مجزا بدان پرداخته می شود.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو سیزدهم: Profile

در این ودئو نحوه تهیه و محاسبه پروفیل طولی آموزش داده می شود. البته پروفیل طولی آبراهه با این مجموعه دروس موضوعیت دارد. در صورت استفاده از هر نرم افزاری باید نحوه محاسبه پروفیل طولی از این منطق تبعیت کند. ضرورت و اهمیت روش محاسبه پروفیل طولی اعضاء این گروه را بر آن داشت که در یک درس مجزا ویدئو های آموزشی تهیه نمایند.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو چهاردهم: Gravity Center

روش محاسبه مرکز ثقل یا Gravity Center‌ در این ودئو توضیح داده می شود. علاوه بر انجام گام به گام آن در محیط برنامه سعی شده است از امکانات اسکریپت نویسی برنامه الویس برای فراهم کردن اطلاعات استفاده کرد که خوانندگان با نحوه نوشتن اسکریپت در برنامه الویس نیز آشنا شوند.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو پانزدهم: Extract information for Physiography Report

استخراج اطلاعات برای ارائه آن در متن گزارش موضوعی است که در این ودئو بدان پرداخته شده است. لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو شانزدهم: Data Control

در این ویدئو نحوه چک کردن لایه های استخراج شده از جمله لایه هیپسومتری، شیب و جهت توضیح داده می شود. لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو هفدهم و هجدهم: LayOut

علاوه بر ارائه گزارش به صورت متنی، می بایست در قالب نقشه هایی لایه های تهیه شده ارائه گردد. نحوه درست کردن خروجی، اضافه نمودن مقیاس و راهنمای نقشه در این دو ویدئو توضیح داده شده است. 

لینک دانلود مستقیم ویدئو هفدهم

لینک دانلود مستقیم ویدئو هجدهم

 

خواندن 16003 بار آخرین بار تغییر یافته شنبه, 04 خرداد 1392 23:42
عباس گلی جیرنده


ایمیل آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

نظرات   

 
0 # sh 1392-02-20 18:31
سلام :
واقعا آموزش کارامد و مفیدی بود.
امکان دارد در مورد نرم افزار های rsنیز مطلبی بگذلرید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # Mostafa 1392-02-10 23:11
با سلام-ممنون از وب سایت بسیار خوبتون .ویدئو 17 و 18 هر 2 لینک مربوط به ویدئو 18 می باشد.لطفا لینک را تصحیح کنید.با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # مدیریت 1392-02-11 11:43
نقل کردن Mostafa:
با سلام-ممنون از وب سایت بسیار خوبتون .ویدئو 17 و 18 هر 2 لینک مربوط به ویدئو 18 می باشد.لطفا لینک را تصحیح کنید.با تشکر

ممنون از حسن توجه و تذکرتان اصلاح شد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # shahin yeganehpoor 1391-10-30 18:11
سلام مهندس
خسته نباشی
من خیلی خوشحال هستم که جوان برازنده ای مثل شما در ایران وجود دارد. جزوه شما خیلی مناسب بود و من توانستم از آن به خوبی استفاده کنم.
اما یک مشکل کوچک داشتم در رابطه با Map Calculat و این که چطور روی هم گذاری می شود انجام داد.اگر می شود مرا راهنمایی کنید.
سعی می کنم با شما تماس تلفنی بگیرم اگر امکان دارد تا بتوانم سوال را واضح بگم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # مدیریت 1392-01-17 16:49
نقل کردن shahin yeganehpoor:
سلام مهندس
خسته نباشی
من خیلی خوشحال هستم که جوان برازنده ای مثل شما در ایران وجود دارد. جزوه شما خیلی مناسب بود و من توانستم از آن به خوبی استفاده کنم.
اما یک مشکل کوچک داشتم در رابطه با Map Calculat و این که چطور روی هم گذاری می شود انجام داد.اگر می شود مرا راهنمایی کنید.
سعی می کنم با شما تماس تلفنی بگیرم اگر امکان دارد تا بتوانم سوال را واضح بگم.

در ویدئو های مربوط به زمین لغزش و پهنه بندی سیلاب این موضوع توضیح داده شده است.. هر دو این دو درس هم با الویس هست هم با آرک جی ای اس.. بخش آرک جی ای اس رو ملاحظه فرمایید...
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.043 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.056 seconds, 5.40 MB
Application afterDispatch: 0.291 seconds, 12.16 MB
Application afterRender: 0.404 seconds, 17.45 MB

حافظه مصرف شده

18379512

56 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'pgne08cop3duib7njnamaqpdn1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1718273156' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'pgne08cop3duib7njnamaqpdn1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'pgne08cop3duib7njnamaqpdn1','1718274056','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.221.73.157' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.221.73.157' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.221.73.157' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.221.73.157' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.221.73.157' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 88)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=7
    LIMIT 0, 1
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '5'
 26. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 7
    ORDER BY xref.id ASC
 27. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=7
 28. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 7
 29. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '63'
 30. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=63
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=7
    AND published=1
 32. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='63'
    ORDER BY g.id
 33. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='7'
 34. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 35. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 7
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 36. SELECT *  
    FROM `jos_jcomments_objects`
    WHERE `object_id` = '7'
    AND `object_group` = 'com_k2'
    AND `lang` = 'fa-IR'
 37. SELECT c.id, c.parent, c.object_id, c.object_group, c.userid, c.name, c.username, c.title, c.comment
  , c.email, c.homepage, c.DATE, c.DATE AS datetime, c.ip, c.published, c.deleted, c.checked_out, c.checked_out_time
  , c.isgood, c.ispoor
  , v.VALUE AS voted
  , CASE WHEN c.parent = 0 THEN unix_timestamp(c.DATE) ELSE 0 END AS threaddate, '' AS object_title, '' AS object_link, 0 AS object_access, 0 AS object_owner

    FROM jos_jcomments AS c

    LEFT JOIN jos_jcomments_votes AS v
    ON c.id = v.commentid  
    AND v.userid = 0
    AND v.ip = '44.221.73.157'

    WHERE c.object_id = 7
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1

    ORDER BY c.parent, c.DATE DESC
 38. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
                                 
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
                                 
    WHERE i.id != 7
                                 
    AND i.published = 1
                                 
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-06-13 10:20:56' )
                                 
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-06-13 10:20:56' )  
    AND i.access <= 0  
    AND i.trash = 0
                                 
    AND i.created_by = 63
                                 
    AND i.created_by_alias=''
                                 
    AND c.published = 1  
    AND c.access <= 0  
    AND c.trash = 0
                                 
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 20
 39. SELECT DISTINCT itemID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE tagID IN (30,31,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44)
    AND itemID!=7
 40. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
                                 
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
                                 
    WHERE i.published = 1
                                 
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-06-13 10:20:56' )
                                 
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-06-13 10:20:56' )  
    AND i.access <= 0  
    AND i.trash = 0
                                 
    AND c.published = 1  
    AND c.access <= 0  
    AND c.trash = 0
                                 
    AND (i.id) IN (10,25,14,156)
                                 
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 41. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '52'
 42. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '62'
 43. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=62
 44. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=156
    AND published=1
 45. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 46. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '17'
 47. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=25
    AND published=1
 48. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '16'
 49. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=14
    AND published=1
 50. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '6'
 51. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=10
    AND published=1
 52. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 7
    AND catid=5
    AND ordering > 1
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-06-13 10:20:56' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-06-13 10:20:56' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 53. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 7
    AND catid=5
    AND ordering < 1
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-06-13 10:20:56' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-06-13 10:20:56' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 54. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 55. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 88 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 56. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.fulltext ) AS readmore  
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-06-13 10:20:56' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-06-13 10:20:56' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=11)
    AND (s.id=1)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ