چهارشنبه, 03 مرداد 1403
شنبه, 01 مهر 1391 01:22

آموزش

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(6 آرا)

همواره بر این باور بودیم و هستیم، آموزش دیدن و آموزش دادن مهمترین رکن در رشد و توسعه هر مملکتی است. امروزه کتاب های زیادی در حوزه GIS/RS‌ به چاب رسیده،‌ وبلاگ ها و وب سایت های زیادی در اینترنت کمک به آموزش مخاطبان و دانشجویان و محققان می کند. در همین راستا Spatial Academy‌ اقدام به انتشار مطالب آموزشی در حوزه GIS/RS‌ کرده است. هدف تولید، جمع آوری مطالبی است که توسط خیلی از دوستان مشتاق GIS/RS‌ در فرمت ها و قالب ها گوناگون تهیه شد است.

خواندن 17673 بار آخرین بار تغییر یافته شنبه, 13 آبان 1391 14:22

نظرات   

 
+1 # محمد 1391-08-10 02:02
با سلام.فقط میتونم بگم خدا خیرتون بده.اجرکم عندالله
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # مدیریت 1392-01-17 16:28
نقل کردن محمد:
با سلام.فقط میتونم بگم خدا خیرتون بده.اجرکم عندالله

ممنون دوست گرامی.. با انتشار و معرفی این سایت به دوستان دیگر ما را حمایت فرمایید. در ضمن خیلی خوشحال خواهیم شد شما و سایر دوستان را در لیتسن نویسندگان اصلی سایت ببینیم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # mohamad 1391-08-08 14:11
خیلی مفید بود. متشکرم. امیدوارم همان گونه که با دلسوزی و خلوص نیت این مطالب رو آموزش دادید در سایه رحمت و لطف الهی قرار بگیرید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # مدیریت 1392-01-17 16:33
نقل کردن mohamad:
خیلی مفید بود. متشکرم. امیدوارم همان گونه که با دلسوزی و خلوص نیت این مطالب رو آموزش دادید در سایه رحمت و لطف الهی قرار بگیرید

کاری بوده از سر وظیفه چرا که احساس کردیم این اندک دانسته هایمان بخش کوچکی از نیاز بزرگوارانی چون شما را مرتفع کند.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.042 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.054 seconds, 5.33 MB
Application afterDispatch: 0.184 seconds, 11.53 MB
Application afterRender: 0.294 seconds, 16.78 MB

حافظه مصرف شده

17673328

44 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'cj9l40mfgufe75tp0172p20q35'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1721826710' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'cj9l40mfgufe75tp0172p20q35'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'cj9l40mfgufe75tp0172p20q35','1721827610','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 7)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=27
    LIMIT 0, 1
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '1'
 26. SELECT id, name,  parent       
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1  
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY parent
 27. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 27
    ORDER BY xref.id ASC
 28. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=27
 29. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 27
 30. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '62'
 31. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=62
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=27
    AND published=1
 33. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 34. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='27'
 35. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 36. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 27
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 37. SELECT *  
    FROM `jos_jcomments_objects`
    WHERE `object_id` = '27'
    AND `object_group` = 'com_k2'
    AND `lang` = 'fa-IR'
 38. SELECT c.id, c.parent, c.object_id, c.object_group, c.userid, c.name, c.username, c.title, c.comment
  , c.email, c.homepage, c.DATE, c.DATE AS datetime, c.ip, c.published, c.deleted, c.checked_out, c.checked_out_time
  , c.isgood, c.ispoor
  , v.VALUE AS voted
  , CASE WHEN c.parent = 0 THEN unix_timestamp(c.DATE) ELSE 0 END AS threaddate, '' AS object_title, '' AS object_link, 0 AS object_access, 0 AS object_owner

    FROM jos_jcomments AS c

    LEFT JOIN jos_jcomments_votes AS v
    ON c.id = v.commentid  
    AND v.userid = 0
    AND v.ip = '44.192.94.177'

    WHERE c.object_id = 27
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1

    ORDER BY c.parent, c.DATE DESC
 39. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
                                 
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
                                 
    WHERE i.id != 27
                                 
    AND i.published = 1
                                 
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-07-24 13:26:51' )
                                 
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-07-24 13:26:51' )  
    AND i.access <= 0  
    AND i.trash = 0
                                 
    AND i.created_by = 62
                                 
    AND i.created_by_alias=''
                                 
    AND c.published = 1  
    AND c.access <= 0  
    AND c.trash = 0
                                 
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 40. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 27
    AND catid=1
    AND ordering > 1
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-07-24 13:26:51' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-07-24 13:26:51' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 41. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 27
    AND catid=1
    AND ordering < 1
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-07-24 13:26:51' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-07-24 13:26:51' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 42. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 43. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 7 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 44. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.fulltext ) AS readmore  
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-07-24 13:26:51' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-07-24 13:26:51' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=11)
    AND (s.id=1)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ