چهارشنبه, 03 مرداد 1403
داده GIS/RS
داده GIS/RS

به منظور مطالعات اولیه در مناطق مورد مطالعه و استخراج اطلاعات پایه نیازسنجی و تهیه داده همواره حائز اهمیت بوده است. بطوریکه این امر نیازمند آشنائی کامل به داده های ملی تهیه شده توسط سازمان های ذیصلاح کشور( نظیر سازمان نقشه برداری کشور، سازمان جغرافیایی ارتش، سازمان فضائی کشور، سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سازمان زمین شناسی کشور) و داده های جهانی موجود از منطقه مورد مطالعه تهیه شده توسط جوامع بین المللی معتبر می باشد. بدین ترتیب گروه "آکادمی علوم مکانی" در این بخش قصد دارد با رعایت قوانین و حقوق سازمان ها اقدام به معرفی، راهنمای نحوه اخذ و تامیین داده های مورد نیاز پژوهشگران باشد.
اندکس نقشه های کشور / نقشه های ملی / مدل رقومی ارتفاعی / تصویر ماهواره ایی / جداول اطلاعاتی / راهنمای اخذ داده / ...

چهارشنبه, 15 خرداد 1392 11:35

مناطق حفاظت شده محیط زیست ایران

نوشته شده توسط

hefaztshoudehدر این بخش لایه مناطق حفاظت شده محیط زیست ایران.منطقه حفاظت شده، یکی از مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ایران می باشد. سازمان حفاظت محیط زیست «منطقه حفاظت شده» را به شرح زیر تعریف نموده است: «اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری انتخاب می شوند. مناطق حفاظت شده، محیط های مناسبی برای اجرای برنامه های آموزشی و پژوهش های زیست محیطی به شمار می آیند.انجام فعالیت های گردشگری و بهره برداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است.»  تعداد مناطق تحت حفاظت ایران ۹۳ منطقه میباشد. [منبع ویکی پدیا].

 

سه شنبه, 31 اردیبهشت 1392 13:51

لایه آثار طبیعی - ملی ایران

نوشته شده توسط

asaremelitarikhiدر این بخش لایه آثار طبیعی - ملی ایران ارائه می گردد.اثر طبیعی ملی پدیده‌ها یا مجموعه‌های گیاهی و جانوری (زیست‌محیطی) کم‌نظیر، جالب و غیر قابل جایگزین که از جهات علمی، تاریخی یا طبیعی دارای ارزش حفاظتی باشند، به عنوان اثر طبیعی ملی از آنها حراست می شود [منبع ویکی پدیا].

سه شنبه, 31 اردیبهشت 1392 13:35

لایه پناهگاه های حیات وحش ایران

نوشته شده توسط

panahgah hvدر این بخش پناهگاه های حیات وحش ایران ارائه می گردد. پناهگاه های حیات وحش، از مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ایران می باشد. پناهگاه‌های حیات وحش، زیستگاه‌های نمونه گونه‌های جانوران وحشی است که از اهمیت زیست محیطی و ملی برخوردارند. این مناطق، محیط‌های مناسبی برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی به شمار می‌آیند. بهره برداری مصرفی و سازگار و همچنین فعالیت‌های گردشکری کنترل شده در پناهگاه‌ها مجاز است [منبع ویکی پدیا].

سه شنبه, 31 اردیبهشت 1392 13:27

لایه پارک های ملی ایران

نوشته شده توسط

parkmeliدر این بخش لایه پارک های ملی ایران ارائه می گردد. پارک ملی به محدوده‌ای از منابع طبیعی، من‌جمله جنگل، مرتع، بیشه‌های طبیعی، دشت، رودخانه، دریاچه و کوهستان اطلاق می‌شود که نمایان‌گر نمونه‌های برجسته‌ای از مظاهر طبیعی باشد. دولت‌ها به منظور حفظ همیشگی وضعیت زیست‌بوم و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد گیاهان در خطر انقراض و برای جلوگیری از دخالت‌های مخرب انسانی، این مناطق را تحت حفاظت قرار می‌دهند [منبع ویکی پدیا].

سه شنبه, 31 اردیبهشت 1392 12:57

لایه بخش و دهستان های ایران

نوشته شده توسط

dehastanدر این بخش لایه بخش و دهستان های ایران ارائه می گردد.

سه شنبه, 31 اردیبهشت 1392 12:46

لایه شهرستان های ایران

نوشته شده توسط

shahrestanدر این بخش لایه شهرستان های ایران ارائه می گردد.

سه شنبه, 31 اردیبهشت 1392 12:37

لایه استان های ایران

نوشته شده توسط

ostanدر این بخش لایه استان های ایران ارائه می گردد.

چهارشنبه, 28 فروردین 1392 14:09

لایه مراکز جمعیتی - روستا

نوشته شده توسط

villageدر این بخش لایه های مراکز جمعیتی (روستا ها) ارائه می گردد.

سه شنبه, 13 فروردین 1392 21:24

اندکس نقشه های 1:25000

نوشته شده توسط

25استفاده از اندکس نقشه های می توانید در مرحله شناخت منطقه مورد مطالعه و تعداد شیت های مورد نیاز در پروژه کارآمد باشد. این اندکس های در دو فرمت قابل بهره برداری می باشد.

سه شنبه, 13 فروردین 1392 21:18

اندکس نقشه های 1:50000

نوشته شده توسط

50استفاده از اندکس نقشه های می توانید در مرحله شناخت منطقه مورد مطالعه و تعداد شیت های مورد نیاز در پروژه کارآمد باشد. این اندکس های در دو فرمت قابل بهره برداری می باشد.

سه شنبه, 13 فروردین 1392 20:57

اندکس نقشه های 1:100000

نوشته شده توسط

100استفاده از اندکس نقشه های می توانید در مرحله شناخت منطقه مورد مطالعه و تعداد شیت های مورد نیاز در پروژه کارآمد باشد. این اندکس های در دو فرمت قابل بهره برداری می باشد.

سه شنبه, 13 فروردین 1392 20:43

اندکس نقشه های 1:250000

نوشته شده توسط

250استفاده از اندکس نقشه های می توانید در مرحله شناخت منطقه مورد مطالعه و تعداد شیت های مورد نیاز در پروژه کارآمد باشد. این اندکس های در دو فرمت قابل بهره برداری می باشد.

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.038 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.050 seconds, 5.33 MB
Application afterDispatch: 0.271 seconds, 11.54 MB
Application afterRender: 0.389 seconds, 16.72 MB

حافظه مصرف شده

17608368

70 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'kraim17dapid8lqq4pcdv6e9n5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1721826787' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'kraim17dapid8lqq4pcdv6e9n5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'kraim17dapid8lqq4pcdv6e9n5','1721827687','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 112)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '29'
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=29
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0  
    ORDER BY  id ASC
 26. SELECT id
                                                 
    FROM jos_k2_categories
                                                 
    WHERE parent IN (29)
                                                 
    AND id NOT IN (29)
                                                                 
    AND published=1
                                                                 
    AND trash=0
    AND access<=0
 27. SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories AS c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-07-24 13:28:07' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-07-24 13:28:07' )
    AND c.id IN (29)
    ORDER BY i.id DESC
    LIMIT 0, 30
 28. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-07-24 13:28:07' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-07-24 13:28:07' )
    AND c.id IN (29)
 29. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 181
    ORDER BY xref.id ASC
 30. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '62'
 31. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=62
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=181
    AND published=1
 33. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 34. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 35. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 181
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 36. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 178
    ORDER BY xref.id ASC
 37. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=178
    AND published=1
 38. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 178
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 39. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 177
    ORDER BY xref.id ASC
 40. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=177
    AND published=1
 41. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 177
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 42. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 176
    ORDER BY xref.id ASC
 43. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=176
    AND published=1
 44. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 176
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 45. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 175
    ORDER BY xref.id ASC
 46. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=175
    AND published=1
 47. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 175
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 48. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 174
    ORDER BY xref.id ASC
 49. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=174
    AND published=1
 50. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 174
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 51. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 173
    ORDER BY xref.id ASC
 52. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=173
    AND published=1
 53. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 173
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 54. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 171
    ORDER BY xref.id ASC
 55. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=171
    AND published=1
 56. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 171
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 57. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 115
    ORDER BY xref.id ASC
 58. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=115
    AND published=1
 59. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 115
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 60. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 114
    ORDER BY xref.id ASC
 61. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=114
    AND published=1
 62. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 114
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 63. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 113
    ORDER BY xref.id ASC
 64. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=113
    AND published=1
 65. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 113
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 66. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 112
    ORDER BY xref.id ASC
 67. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=112
    AND published=1
 68. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 112
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 69. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 70. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 112 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ