چهارشنبه, 09 اسفند 1402
جمعه, 24 شهریور 1391 20:37

آموزش ArcGIS (بر پایه فیزیوگرافی)

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(35 آرا)

در این درس سعی شده همانند برنامه ILWIS‌ در غالب پروژه فیزیوگرافی اقدام به آموزش و آشنایی نرم افزار ArcGIS‌ شود. دلیل انتخاب این پروژه این است که فیزیوگرافی یکی از نادر پروژه هایی است که تنوع منو ها و دستورات مورد استفاده در آن از تعدد بالایی بر خوردار است.

ArcGIS (Physiography)

دلیل اینکه پروژه فیزیوگرافی در دو محیط نرم افزاری مختلف توضیح داده شده این است که این موضوع مفهوم سازی شود که در یک پروژه ترتیب، تقدم و تاخر استفاده از منو ها و دستورات حائز اهمیت است. زمانی که مخاطب یک پروژه را در دو محیط نرم افزاری آموزش می بیند،‌ این اتفاق صورت می گیرد که در برخورد با نرم افزار های جدید به جای نفی و گرفتن جبهه در مقابل آن، رفتار جسورانه ای از خود نشان دهند و با فاصله گرفتن از تعصبات نرم افزاری اقدام به کشف قابلیت های منحصر به فرد هر محصول نرم افزاری کند.

این درس دارای متون و داده های آموزشی است که می توانید در ذیل این مطالب دانلود نمایید. همچنین متناسب با مطالب متون آموزشی ویدئو هایی تهیه شده است که امکان رویت و دانلود از لینک مستقیم آنها را خواهید داشت.

متن درس: لینک دانلود

نقشه اسکن شده: لینک دانلود

داده های تمرینی: لینک دانلود

 

ویدئو اول: Install & Register

نصب برنامه ArcGIS یکی از مشکل ترین مرحله کار با این نرم افزار می باشد که اغلب کاربران با آن دست به گریبان هستند. در کل نصب نرم افزار ArcGIS شامل دو مرحله می باشد. مرحله نخست نصب و تنظیمات مربوط به License Manager و مرحله دوم نصب خود نرم افزار می باشد. در این ویدئو این دو مرحله توضیح داده شده است.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو دوم: فعال کردن Extensions

در صورتی که تجربه کار با نرم افزار ArcView را داشته باشید،‌ خواهید دانست که ArcGIS‌ نیز با همان ساختار با داشتن و نصب الحاقی ها یا Extensions کاربرد بیشتری خواهد داشت. زمانی که در زمان نصب نرم افزار گزینه Complete را تیک زده باشید می توانید از سری الحاقی ها متداول این نرم افزار بهره برداری نمایید.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو سوم: GeoReferencing

همانگونه که در بخش آموزش نرم افزار ILWIS‌ توضیح داده شد، زمین مرجع کردن یا GeoReferencing یک فرآیند می باشد که با وارد کردن مختصات نقاطی که می دانیم نقشه اسکن شده، تصاویر ماهواره ای یا عکس های هوایی را به موقعیت واقعی آن ها بر روی زمین نسبت می دهیم. منظور از نقاطی که مختصات آن را می دانیم این است که: به طور مثال در نقشه اسکن شده با وارد کردن مختصاتی که در حاشیه نقشه آمده است و در عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای تقاطع جاده ها، محل طلاقی رودخانه ها است. در مواردی که نقشه، عکس هوایی و تصاویر فاقد مختصات مشخصی باشد با رفتن به منطقه مورد مطالعه و استفاده از GPS برای پروژه های با مقیاس 1:25000 به بالا به طور مثال پروژه های منابع طبیعی و برای پروژه هایی با دقت مکانی یالا به طور مثال پروژه های شهری از GPS دو فرکانسه این مختصات ها اخذ و مورد استفاده قرار می گیرد. زمین مرجع کردن شبیه انداخت و فیکس کردن خمیر نانوایی روی سبد نان و کشیدن چهارگوشه خمیر می باشد. خمیر را نقشه اسکن شده تصور کنید؛ سبد نان را که دارای انحنا می باشد، بخشی از کره زمین؛ و کشیدن چهار گوشه خمیر و کشیدن و فیکس کردن، وارد کردن نقاطی است که مختصات آن را می دانیم.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو چهارم: Digitizing Point

در این ویدئو نحوه رقومی کردن یک لایه نقطه ای توضیح داده می شود. لایه نقطه ای مورد نظر لایه نقطه ای مربوط به قله ها می باشد. این کار شبیه به این است که در یک کارگاه نقشه خوانی یا کارتوگرافی یک کاغذ کالک روی نقشه انداخته و با قلم فقط قله ها را ترسیم کنید. نحوه ایجاد لایه نقطه در برنامه ILWIS‌ و ArcGIS‌ تفاوت هایی دارد که دراین ویدئو آن را ملاحظه خواهید کرد. در ArcGIS‌ وارد کردن رقوم ارتفاع در جدول توصیفی لینک شده به لایه صورت می گیرد، لیکن در برنامه ILWIS‌ با تعریف Domain هم زمان با Digit کردن عارضه،‌ رقوم ارتفاعی روی نقطه مورد نظر ذخیره می گردد.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو پنجم: Digitizing Line - Contour Line

در این ویدئو نحوه رقومی کردن یک لایه خطی، و بطور موضوعی لایه خطی منحنی تراز یا Contour Line آموزش داده می شود. این کار نیز شبیه به این است که بخش عملی و کارگاهی درس نقشه خوانی یا کارتوگرافی یک کاغذ کالک روی نقشه انداخته و با قلم فقط خطوط منحنی تراز را ترسیم کنید. هنماگونه که قبلا بدان اشاره شد وارد کردن اطلاعات مربوط به رقوم ارتفاعی در جدول توصیفی لینک شده به لایه مورد نظر از جمله تفاوت هایی است که برنامه ILWIS‌ و ArcGIS‌ دارد.   لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو ششم: Digitizing Polygon - Catchment

در این ویدئو نحوه رقومی کردن لایه پلی گون و نحوه ایجاد آن توضیح داده می شود. پلی گون یا چند ضلعی ایجاد شده مربوط می شود به لایه پلی گونی حوزه آبخیز. بستن مرز حوضه آبخیز در ابتدای راهنمای متنی مربوط به نرم افزار ILWIS به صورت شکل توضیح داده شده است. روش رقومی کردن لایه پلی گون یا چند ضلعی که در این درس توضیح داده شده است از نظر خیلی از منتقدان نا متعارف است،‌ به اصطلاح استفاده از روش روی هم رد کردن خطوط در محل تلاقی که به اصطلاح Over shot هر چند غیر متعارف است ولی از خطر احتمالی برای بسته نبودن عارضه ها یا عدم چسبیدن عارضه ها به هم که با آن اصطلاحا Snap می گویند کاهش می دهد.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو هفتم: TIN

شبکه نامنظم مثلثاتی یا Triangulated Irregular Network را می توان معادل لایه DEM در نظر گرفت،‌ که معرف ارتفاع منطقه مورد مطالعه است. توضیحات بیشتر در خصوص این لایه را می توانید در متن آموزشی مطالعه کنید.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو هشتم: Slope

در این ویدئو نحوه تهیه لایه شیب توضیح داده می شود. در نرم افزار ILWIS‌ لایه ورودی لایه DEM‌ بود که در برنامه ArcGIS‌ علاوه بر لایه DEM می توان از لایه TIN هم به عنوان لایه ورودی که منشاء ارتفاع دارد، استفاده نمود. طبقه بندی طبق کلاس های مورد نظر نیز در این ویدئو توضیح داده شده است.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو نهم: Aspect

لایه جهت شیب عنوان این ویدئو می باشد. علاوه بر نحوه تهیه این لایه و چگونگی طبقه بندی کردن آن، توضیحاتی در مورد خطای نرم افزاری در نحوه طبقه بندی کردن وجود دارد که هو در برنامه ILWIS‌ بدان اشاره شد هم در متن آموزشی ArcGIS که حتما مطالعه گردد.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو دهم: DEM

در برنامه ILWIS‌ نحوه ساخت لایه DEM از لایه خطی منحنی تراز و لایه نقطه ای مربوط به قله ها توضیح داده شد،‌ در برنامه ArcGIS‌ نیز با همین مفهوم و روش می توان این لایه را ایجاد کرد. در ArcGIS از ArcToolBox از مسیر 3D Analyst Tools>Raster Interpolation>Topo to Raster و معرفی لایه خطی و نقطه ای، ماهیت هر یک از لایه ها و در نهایت ستون معرف ارتفاعی در جدول لینک شده به هر لایه امکان پذیر می باشد. اما در این ویدئو نحوه تهیه لایه DEM از لایه TIN آموزش داده می شود. اگر خاطرتان باشد در بخش معرفی لایه TIN‌ اشاره شد که لایه TIN‌ یک فرمت دیگر برای نمایش ارتفاع منطقه می باشد، بنابراین امکان تبدیل TIN به لایه DEM و بالعکس وجود دارد.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو یازدهم: Profile

ترسیم پروفیل رودخانه موضوع این ویدئو می باشد. پروفیل طولی بدست آمده از منوی موجود در ArcGIS‌ نمی تواند جوابگوی نیاز های متخصصین باشد. به همین جهت در یک درس جداگانه به موضوع تهیه و ترسیم پروفیل طولی پرداخته خواهد شد. لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو دوازدهم: Vectorize

وکتوری کردن لایه های رستری یا به اصطلاح Vectorize بدین معنی می باشد که از لایه رستری یک لایه نقطه ای،‌ خطی یا پلی گون تهیه شود. البته انتخاب اینکه از چه نوع لایه رستری چه نوع لایه وکتوری قرار است ایجاد شود خیلی مهم است. در این درس بطور موضوعی نحوه تبدیل لایه رستری که ماهیت کلاسه بندی شده دارد به لایه پلی گونی یا چند ضلعی توضیح داده می شود.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو سیزدهم: ِ Clip

برش دادن یا Clip‌ کردن به منظور برش دادن لایه مطابق با مرز منطقه مورد مطالعه همواره در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که اطلاعات استخراجی باید معرف منطقه مورد مطالعه باشد، نه کمتر نه بیشتر. دستور Clip‌ برای برش دادن لایه های وکتور که شامل لایه نقطه ای،‌ خطی و پلی گون مورد استفاده قرار می گیرد. ولی برای برش دادن لایه رستری دستور دیگری باید استفاده کرد که به Extract‌ معروف است. که می توانید این دستور را در ArcToolBox از مسیر Spatial Analyst Tools>Extraction>Extract by Mask جستجو کنید.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو چهاردهم: Calculate Area

در برخی از موارد زمانی که یک لایه جدید را از یک نرم افزار وارد برنامه ArcGIS‌ می کنیم یا یک لایه جدید ایجاد می کنیم،‌ اطلاعات مربوط به مساحت و محیط عوارض در جدول توصیفی لینک شده به لایه وجود ندارد. با اجرای این دستور امکان محاسبه مساحت و محیط امکان پذیر می باشد. از آنجاییکه ملاک برای پروژه ها سیستم متریک می باشد باید حواسمان باشد که سیستم تصویر لایه مورد نظر بر اساس یکی از سیستم مختصات های متریک تعریف یا تبدیل شده باشد. البته راه دیگری نیز وجود دارد، در صورتی که لایه ها مورد بحث از همان مراحل نخست در یک Personal GeoDataBase ایجاد و مدیریت شود به طور اتوماتیک این مقادیر محاسبه می شود. لازم به ذکر است الحاقی یا Extension به نام Xtools امکان محاسبه این موارد را برای کاربران فراهم کرده است. در Xtools در قسمت Table Operations‌ امکان محاسبه بر اساس هکتار و غیره نیز وجود دارد که با این امکانات دیگر نیازی به محاسبه به طور دستی نمی باشد.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو پانزدهم: Eliminate

بعد از فرآیند تلفیق یا سنتر در بحث روی هم گذاری لایه ها در پروژه های مربوط به آمایش واحد های کوچکی ایجاد می شود طبق قانون کارتوگرافی مجاز به حذف این واحد ها هستیم. توضیحات بیشتر در این خصوص را می توانید در متن درس مطالعه فرمایید.  لینک دانلود مستقیم ویدئو

خواندن 49268 بار آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 19 آذر 1391 02:32
عباس گلی جیرنده


ایمیل آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
مجموعه های بیشتر: آموزش سایر دستورات ArcGIS »

نظرات   

 
+1 # maria 1392-04-14 11:36
سلام آقای گلی ، ببخشید برای رسم پروفیل طولی آبراهه همون طور که در فیلمای آموزشی تون توضیح دادید از گزینه convert to features 3D استفاده کردید من از ARC GIS 10 استفاده می کنم واین گزینه رو نداره ، می شه راهنماییم کنید چه جوری پیداش کنم ؟؟؟ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # مدیریت 1392-04-17 10:53
از arcToolBox قسمت 3D analyst Tools قسمت functional surface گزینه Interpolate shape
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//00q90000006m000000
موفق باشید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # رضا حیدرپور 1392-04-10 11:22
با سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای گلی جیرنده. من با جی آی اس 10 کار میکنم و برای ساخت لایه شیب اون ابزارهایی که در جی آی اس 9.3 برای ساخت شیب استفاده میشه رو پیدا نمیکنم و نمتونم شیب رو کلاس بندی کنم میشه راهنمایی کنید با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # مدیریت 1392-04-11 15:35
سلام.. کلا الحاقی یا extension کاری که می کند مجموعه دستوات پر کابرد رو دسته بندی می کنه در یک پک... ولی تمام این دستورات تو خود arcToolBox‌هست در همین قسمت یک گزینه به نام search‌وجود داره که شما می توانید دستورات را پیدا کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # رضا غیاری 1392-04-07 13:02
سلام.عالی بود.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+4 # maria 1392-04-05 12:28
سلام .Arc Gis من نقشه های Dem رو باز نمی کنه آیا باید گزینه خاصی رو فعال کنم ،قبلاً که با Arc Gis 9.3 کار می کردم این مشکل وجود نداشت ولی حالا که با ورژن 10 کار می کنم این نقشه ها باز نمی شن و این پیغامو میده :
invalid raster dataset. failed to create raster layer
ممنون میشم راهنماییم کنید آقای گلی...
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # مدیریت 1392-04-06 09:06
در تمامی فروم ها به این نکته اشاره کرده اند فقط با نصب مجدد امکان پذیر هست.
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=1740&t=143311
هر چند من اعتقاد ندارم... فکر کنم با یک بار دیگه کرک کردن مشکل مرتفع بشه... چرا که مدتی پیش همین مشکل به وجود آمد و به خودی خود حل شد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # علی رضا 1392-03-26 14:21
سلام آقای جیرند:
هنگام کار با داده های رستری وقتی میخوام spatial analyst رو بیارم پنجره ای که برای من باز میشه خیلی از گزینه ها رو نداره. لطفا راهنمایی کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # مدیریت 1392-03-30 18:58
در صورتی که از ArcGIS 10‌ به بالا استفاده می کنید این گزینه ها به صورت نوار ابزار دیگر وجود نداردباید در قسمت ArcToolBOX آن را جویا شوید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # habib sakvand 1392-02-31 18:48
با عرض سلام و خسته نباشید متاسفانه مشکل هم چنان وجود دارد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # مدیریت 1392-02-31 21:27
نقل کردن habib sakvand:
با عرض سلام و خسته نباشید متاسفانه مشکل هم چنان وجود دارد

نقل کردن habib sakvand:
با عرض سلام و خسته نباشید متاسفانه مشکل هم چنان وجود دارد

نقل کردن habib sakvand:
با عرض سلام و خسته نباشید متاسفانه مشکل هم چنان وجود دارد


سلام دوباره سعی بفرمایید. در صورت امکان یک عکس با Print Screen از پیغام خطا بگیرید و برای بنده ارسال
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # رزیتا 1392-02-27 06:39
سلام
ضمن تشکر از سایت خوبتون
من لینکها را نمیتونم دانلود کنم.برام پیغام server not found میاد.
لطفا من را راهنمایی کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # مدیریت 1392-02-31 21:28
دوباره تست کنید مشکل باید برطرف شده باشد. در صورت عدم دسترسی اطلاع دهید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # ronak 1392-02-20 00:19
سلام خسته نباشید
میشه روش محاسبه مساحت رو با x-tools توضیح بدید؟
ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # مدیریت 1392-02-23 08:59
سلام.. کی وورد ذیل را در گوگل سرچ کنید دومین سرچ یک راهنماست که د رمورد XTools
calculate area by xtools

لینک دانلودش هم فکر کنم این باشه
http://geology.isu.edu/dml/help/XtoolsDoc.pdf
البته راهنما های دیگه ای هم هست که جامع تر گفته موفق باشید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # مدیریت 1392-01-29 18:03
نقل کردن حيدري:
سلام خسته نباشيد
ميشه در مورد رسم منحني هيپسومتري راهنماييم كنيد. با تشكر

در خصوص رسم منحنی هیپسومتری در راهنمای الویس توضیح داده شده است. دلیل اینکه در این درس توضیح نداده شد این هست که فقط در ArcGIS‌اعداد مورد نیاز برا یترسیم منحنی هیپسومتری استفاده می کنیم و ترسیم گراف در برنامه ای مثل excel‌ صورت می گیرد. جزوه الویس ILWIS را مطالعه فرمایید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # حيدري 1392-01-27 10:13
سلام خسته نباشيد
ميشه در مورد رسم منحني هيپسومتري راهنماييم كنيد. با تشكر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+2 # مدیریت 1392-01-16 21:42
نقل کردن فائقه:
سلام
هیچکدام از لینک های اموزشی معرفی شده در قسمت اموزشی جی ای اس باز نمی شوند به هر لینک مراجعه می شود خطا می دهد و باز نمیشود
ممنون می شم پاسخ دهید

در صورت امکان تصویر پیغام خطا را ارسال فرمایید تا بررسی شود
از قسمت "لینک دانلود مستقیم ویدئو" دانلود نمایید برای سهولت در امر دانلود از نرم افزار
Internet Download Manager
استفاده نمایید که به
IDM
معروف است. این نرم افزار اگر به درستی کرک شود به راحتمی می توانید از این لنک دانلود بهره برداری نمایید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # مدیریت 1392-01-16 21:42
در صورت امکان تصویر پیغام خطا را ارسال فرمایید تا بررسی شود
از قسمت "لینک دانلود مستقیم ویدئو" دانلود نمایید برای سهولت در امر دانلود از نرم افزار
Internet Download Manager
استفاده نمایید که به
IDM
معروف است. این نرم افزار اگر به درستی کرک شود به راحتمی می توانید از این لنک دانلود بهره برداری نمایید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+2 # فائقه 1391-12-21 21:16
سلام
هیچکدام از لینک های اموزشی معرفی شده در قسمت اموزشی جی ای اس باز نمی شوند به هر لینک مراجعه می شود خطا می دهد و باز نمیشود
ممنون می شم پاسخ دهید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+2 # مشفق 1391-12-20 02:50
با سلام
از اینکه چنین سایت پر بار و علمی رو در زمینه سامانه های جغرافیایی و بررسی عملی اون در رشته های مختلف از قبیل هیدرولوژی و شهرسازی ارائه نموده اید بسیار متشکرم و امید دارم هر روز مطالب آموزنده و عملی بیشتری رو تو سایتتون درج کنید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # مدیریت 1392-01-17 15:29
نقل کردن مشفق:
با سلام
از اینکه چنین سایت پر بار و علمی رو در زمینه سامانه های جغرافیایی و بررسی عملی اون در رشته های مختلف از قبیل هیدرولوژی و شهرسازی ارائه نموده اید بسیار متشکرم و امید دارم هر روز مطالب آموزنده و عملی بیشتری رو تو سایتتون درج کنید.

ان شاء الله با مشارکت شما و سایر دوستان به عنوان اعضا نویسندگان پر بار تر خواهد شد..
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+2 # زهرا اکبری 1391-11-29 15:18
خیلی از لطفتون ممنونم واقعا عالیه موفق باشین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # مدیریت 1392-01-17 15:28
نقل کردن زهرا اکبری:
خیلی از لطفتون ممنونم واقعا عالیه موفق باشین

ممنون از حسن نیت و توجه جنابعالی.. با اشتراک گذاری این مطالب به سایر دوستان ما را حمایت کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+3 # جوادزاد اقدم 1391-10-10 18:19
قربان دستت آقای جیرنده
عالیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # مدیریت 1392-01-17 15:27
نقل کردن جوادزاد اقدم:
قربان دستت آقای جیرنده
عالیه

حداقل کاری که می شود با این اندک دانسته هایمان انجام دهیم انتشار این مطالب هست... ناچیز ولی سعی در بهینه کردن ان داریم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+2 # کامیار 1391-09-21 20:15
سلام آقای گلی جیرنده از اینکه فایل های آموزشی تون رو رو سایت گذاشتین واقعا متشکرم.اگه لطف کنید آموزش ENVI رو هم بذارید ممنون میشیم. از زحمات خودتون و همکاراتون کمال تشکر را داریم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # مدیریت 1392-01-17 15:26
نقل کردن کامیار:
سلام آقای گلی جیرنده از اینکه فایل های آموزشی تون رو رو سایت گذاشتین واقعا متشکرم.اگه لطف کنید آموزش ENVI رو هم بذارید ممنون میشیم. از زحمات خودتون و همکاراتون کمال تشکر را داریم

در خصوص آموزش نرم افزار های سنجش از دور تیم ریموت سنسینگ ما مشغول هستند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.036 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.049 seconds, 5.40 MB
Application afterDispatch: 0.363 seconds, 12.34 MB
Application afterRender: 0.477 seconds, 17.67 MB

حافظه مصرف شده

18606552

57 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'dkg3p1cr3aj69qjd7qaml5ns51'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1709088109' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'dkg3p1cr3aj69qjd7qaml5ns51'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'dkg3p1cr3aj69qjd7qaml5ns51','1709089009','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 89)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=10
    LIMIT 0, 1
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '6'
 26. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 10
    ORDER BY xref.id ASC
 27. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=10
 28. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 10
 29. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '63'
 30. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=63
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=10
    AND published=1
 32. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='63'
    ORDER BY g.id
 33. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='10'
 34. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 35. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 10
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 36. SELECT *  
    FROM `jos_jcomments_objects`
    WHERE `object_id` = '10'
    AND `object_group` = 'com_k2'
    AND `lang` = 'fa-IR'
 37. SELECT c.id, c.parent, c.object_id, c.object_group, c.userid, c.name, c.username, c.title, c.comment
  , c.email, c.homepage, c.DATE, c.DATE AS datetime, c.ip, c.published, c.deleted, c.checked_out, c.checked_out_time
  , c.isgood, c.ispoor
  , v.VALUE AS voted
  , CASE WHEN c.parent = 0 THEN unix_timestamp(c.DATE) ELSE 0 END AS threaddate, '' AS object_title, '' AS object_link, 0 AS object_access, 0 AS object_owner

    FROM jos_jcomments AS c

    LEFT JOIN jos_jcomments_votes AS v
    ON c.id = v.commentid  
    AND v.userid = 0
    AND v.ip = '3.236.223.106'

    WHERE c.object_id = 10
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1

    ORDER BY c.parent, c.DATE DESC
 38. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
                                 
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
                                 
    WHERE i.id != 10
                                 
    AND i.published = 1
                                 
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-02-28 02:56:49' )
                                 
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-02-28 02:56:49' )  
    AND i.access <= 0  
    AND i.trash = 0
                                 
    AND i.created_by = 63
                                 
    AND i.created_by_alias=''
                                 
    AND c.published = 1  
    AND c.access <= 0  
    AND c.trash = 0
                                 
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 20
 39. SELECT DISTINCT itemID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE tagID IN (18,21,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38)
    AND itemID!=10
 40. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
                                 
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
                                 
    WHERE i.published = 1
                                 
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-02-28 02:56:49' )
                                 
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-02-28 02:56:49' )  
    AND i.access <= 0  
    AND i.trash = 0
                                 
    AND c.published = 1  
    AND c.access <= 0  
    AND c.trash = 0
                                 
    AND (i.id) IN (11,25,14,32,142,7)
                                 
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 41. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '39'
 42. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '119'
 43. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=119
 44. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=32
    AND published=1
 45. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='119'
    ORDER BY g.id
 46. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '17'
 47. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=25
    AND published=1
 48. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '16'
 49. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=14
    AND published=1
 50. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=11
    AND published=1
 51. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '5'
 52. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=7
    AND published=1
 53. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 10
    AND catid=6
    AND ordering > 1
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-02-28 02:56:49' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-02-28 02:56:49' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 54. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 10
    AND catid=6
    AND ordering < 1
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-02-28 02:56:49' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-02-28 02:56:49' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 55. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 56. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 89 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 57. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.fulltext ) AS readmore  
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-02-28 02:56:49' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-02-28 02:56:49' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=11)
    AND (s.id=1)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ