پنجشنبه, 30 فروردین 1403
دوشنبه, 27 شهریور 1391 03:51

Flood hazard analysis using multitemporal SPOT-XS imagery

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(15 آرا)

این تمرین را هم میتوان یک تمرین سنجش از دوری به حساب آورد هم خیر. در این تمرین به زبان ساده سعی شده یکی از کاربرد های سنجش از دور را در تحلیل سیلاب معرفی شود. در این تمرین شما با برخی از مفاهیم سنجش از دور آشنا می شوید. این درس در دو محیط نرم افزاری ILWIS‌ و ArcGIS تهیه شده است.

floodhazardzooonation

صرف نظر از عنوانی که این درس دارد،‌شما با دستورات بسیاری از برنامه ILWIS و ArcGIS آشنا خواهید شد. هر چند ArcGIS را خیلی از کاربران تخصصی جزء مجموعه نرم افزار سنجش از دوری به حساب نمی آورند،‌ ولی در این درس سعی شده این نکته آموزش داده شود،‌ که در اجرای یک پروژه متدلوژی بسیار مهم تر از انخاب نرم افزار می باشد. این درس بر اساس راهنمایی که جناب دکتر C.J. (Cees) van Westen تهیه کرده، آماده شده است.

 

متن درس: لینک دانلود

داده های تمرینی: لینک دانلود

سایر موارد: لینک دانلود (که شامل کد های VB‌ که برای برخی محاسبات در ARcGIS‌ مورد استفاده قرار می گیرد)

 

 

ویدئو اول: Introduction

 لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو دوم: Study Area

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو سوم: Some Causes of Flooding 1

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو چهارم: Some Causes of Flooding 2

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو پنجم: Some Causes of Flooding 3

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو ششم: Some Causes of Flooding 4

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو هفتم: Data Requirements

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو هشتم: How To Download SPOT Imagery

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو نهم: ILWIS - Open And Checking Data

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو دهم:  ILWIS - Stretch

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو یازدهم: ILWIS - Stretch - DN Value - Histogram

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو دوازدهم: ILWIS - Stretch - Pixel Information - Color Composite

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو سیزدهم: ILWIS - Band Ratio - Determining Threshold by Representation

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو چهاردهم: ILWIS - Determining Threshold by Histogram - Slicing - Classification

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو پانزدهم: ILWIS - Cross Map

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو شانزدهم: ILWIS - NDVI

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو هفدهم: ILWIS - Import/Export

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو هجدهم: ArcGIS - Float or Integer

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو نوزدهم: ArcGIS - Color Composite

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو بیستم: ArcGIS - Band Ratio

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو بیست و یکم: ArcGIS - Reclassify

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو بیست و دوم: ArcGIS - Combine Raster

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو بیست و سوم: ArcGIS - NDVI

لینک دانلود مستقیم ویدئو

 

 

 

ویدئو بیست و چهارم: Important Points

لینک دانلود مستقیم ویدئو

خواندن 10053 بار آخرین بار تغییر یافته سه شنبه, 21 آذر 1391 22:47
عباس گلی جیرنده


ایمیل آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

نظرات   

 
-1 # رعنا 1393-08-29 23:25
سلام ممنون از زحماتتون.ممنون میشم فایل الحاقی AHPرو برای جی ای اس10.1 رو در اختیارم قرار دهید.
با احترام نوروزی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.059 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.079 seconds, 5.40 MB
Application afterDispatch: 0.455 seconds, 12.11 MB
Application afterRender: 0.577 seconds, 17.39 MB

حافظه مصرف شده

18315408

60 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qdrrlodmqm26la8qe5c5vlppu4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1713395871' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qdrrlodmqm26la8qe5c5vlppu4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'qdrrlodmqm26la8qe5c5vlppu4','1713396771','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 101)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=14
    LIMIT 0, 1
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '16'
 26. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 14
    ORDER BY xref.id ASC
 27. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=14
 28. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 14
 29. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '63'
 30. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=63
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=14
    AND published=1
 32. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='63'
    ORDER BY g.id
 33. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='14'
 34. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 35. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 14
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 36. SELECT *  
    FROM `jos_jcomments_objects`
    WHERE `object_id` = '14'
    AND `object_group` = 'com_k2'
    AND `lang` = 'fa-IR'
 37. SELECT c.id, c.parent, c.object_id, c.object_group, c.userid, c.name, c.username, c.title, c.comment
  , c.email, c.homepage, c.DATE, c.DATE AS datetime, c.ip, c.published, c.deleted, c.checked_out, c.checked_out_time
  , c.isgood, c.ispoor
  , v.VALUE AS voted
  , CASE WHEN c.parent = 0 THEN unix_timestamp(c.DATE) ELSE 0 END AS threaddate, '' AS object_title, '' AS object_link, 0 AS object_access, 0 AS object_owner

    FROM jos_jcomments AS c

    LEFT JOIN jos_jcomments_votes AS v
    ON c.id = v.commentid  
    AND v.userid = 0
    AND v.ip = '3.227.240.72'

    WHERE c.object_id = 14
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1

    ORDER BY c.parent, c.DATE DESC
 38. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
                                 
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
                                 
    WHERE i.id != 14
                                 
    AND i.published = 1
                                 
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-04-17 23:32:52' )
                                 
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-04-17 23:32:52' )  
    AND i.access <= 0  
    AND i.trash = 0
                                 
    AND i.created_by = 63
                                 
    AND i.created_by_alias=''
                                 
    AND c.published = 1  
    AND c.access <= 0  
    AND c.trash = 0
                                 
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 39. SELECT DISTINCT itemID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE tagID IN (18,39,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68)
    AND itemID!=14
 40. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
                                 
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
                                 
    WHERE i.published = 1
                                 
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-04-17 23:32:52' )
                                 
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-04-17 23:32:52' )  
    AND i.access <= 0  
    AND i.trash = 0
                                 
    AND c.published = 1  
    AND c.access <= 0  
    AND c.trash = 0
                                 
    AND (i.id) IN (11,10,25,32,142,7,156)
                                 
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 41. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '52'
 42. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '62'
 43. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=62
 44. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=156
    AND published=1
 45. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 46. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '39'
 47. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '119'
 48. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=119
 49. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=32
    AND published=1
 50. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='119'
    ORDER BY g.id
 51. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '17'
 52. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=25
    AND published=1
 53. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '6'
 54. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=11
    AND published=1
 55. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=10
    AND published=1
 56. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 14
    AND catid=16
    AND ordering > 1
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-04-17 23:32:52' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-04-17 23:32:52' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 57. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 14
    AND catid=16
    AND ordering < 1
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-04-17 23:32:52' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-04-17 23:32:52' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 58. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 59. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 101 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 60. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.fulltext ) AS readmore  
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-04-17 23:32:52' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-04-17 23:32:52' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=11)
    AND (s.id=1)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ