چهارشنبه, 09 اسفند 1402
یکشنبه, 06 اسفند 1391 15:45

دوره بلند مدت Google Earth

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(2 آرا)

geدوره بلند مدت گوگل ارث با فرض برگزاری کارگاه یک روزه گوگل ارث و توافق افراد (دانشجویان, اساتید و سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی) در محل مورد نظر مخاطبین برگزار خواهد شد. الزام شرکت در کارگاه یک روزه گوگل ارث از آن جهت می باشد که مخاطب درک صحیحی از آنچه که می خواهد بیاموزد داشته باشد. پیشنیاز ها لازم برای بهره برداری از این دوره بلند مدت, تعدیل سطح توقعات و ترسیم دورنمای واقعی از دوره در کارگاه یک روزه گوگل ارث تبیین شده است.

خلاصه ای از مجموعه مباحثی که در این دوره مطرح می شود به شرح ذیل می باشد:

 • معرفی نسخه های مختلف گوگل ارث مزیت ها و توانایی های هر یک
 • آشنایی با محیط و امکانات گوگل ارث
 • رقموی سازی در گوگل ارث
 • زمین مرجع کردن نقشه و عکس هوایی در گوگل ارث
 • معرفی مبدل های نرم افزاری (نرم افزار های واسط) به منظور فراخوانی داده ها
 • نحوه دانلود محصولات گوگل ارث (تصاویر ماهواره ای و توپوگرافی)
 • GPS و نحوه بهره برداری در گوگل ارث
 • کاربرد GPS و گوگل ارث در بازدید میدانی
 • آشنایی با مدل های سه بعدی قابل استفاده در گوگل ارث
 • آشنایی با زبان ساده برنامه نویسی در گوگل ارث
 • آشنایی با نرم افزار های کمکی به منظور بهره برداری بیشتر از گوگل ارث
 • غیره

 برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی برگزاری دوره با آدرس  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید ارتباط برقرار کنید.

خواندن 4141 بار آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 06 اسفند 1391 16:23
مجموعه های بیشتر: « کارگاه یک روزه Google Earth

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.041 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.054 seconds, 5.40 MB
Application afterDispatch: 0.199 seconds, 11.83 MB
Application afterRender: 0.308 seconds, 16.98 MB

حافظه مصرف شده

17880928

52 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '35qsfqi9ivf7egj1jp0r9u8nb7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1709085930' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '35qsfqi9ivf7egj1jp0r9u8nb7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '35qsfqi9ivf7egj1jp0r9u8nb7','1709086830','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 176)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=101
    LIMIT 0, 1
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '45'
 26. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 101
    ORDER BY xref.id ASC
 27. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=101
 28. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 101
 29. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '62'
 30. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=62
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=101
    AND published=1
 32. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 33. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='101'
 34. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 35. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 101
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 36. SELECT *  
    FROM `jos_jcomments_objects`
    WHERE `object_id` = '101'
    AND `object_group` = 'com_k2'
    AND `lang` = 'fa-IR'
 37. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
                                 
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
                                 
    WHERE i.id != 101
                                 
    AND i.published = 1
                                 
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-02-28 02:20:30' )
                                 
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-02-28 02:20:30' )  
    AND i.access <= 0  
    AND i.trash = 0
                                 
    AND i.created_by = 62
                                 
    AND i.created_by_alias=''
                                 
    AND c.published = 1  
    AND c.access <= 0  
    AND c.trash = 0
                                 
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 38. SELECT DISTINCT itemID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE tagID IN (69,137,138)
    AND itemID!=101
 39. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
                                 
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
                                 
    WHERE i.published = 1
                                 
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-02-28 02:20:30' )
                                 
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-02-28 02:20:30' )  
    AND i.access <= 0  
    AND i.trash = 0
                                 
    AND c.published = 1  
    AND c.access <= 0  
    AND c.trash = 0
                                 
    AND (i.id) IN (25,32,89,102,103,104,69,90,91)
                                 
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 40. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '47'
 41. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=104
    AND published=1
 42. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=103
    AND published=1
 43. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=102
    AND published=1
 44. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '43'
 45. SELECT id, name,  parent       
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1  
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY parent
 46. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=91
    AND published=1
 47. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '44'
 48. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=90
    AND published=1
 49. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 101
    AND catid=45
    AND ordering > 2
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-02-28 02:20:30' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-02-28 02:20:30' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 50. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 101
    AND catid=45
    AND ordering < 2
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-02-28 02:20:30' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-02-28 02:20:30' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 51. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 52. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 176 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ