چهارشنبه, 03 مرداد 1403
جمعه, 12 آذر 1395 19:13

کتاب "مدلسازی رقومی زمین: توسعه و برنامه های کاربردی برای سیاست حفاظت از محیط زیست"

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 آرا)

Digital Terrain Modelling

معرفی:

این کتاب به ارائه مجموعه ای از مقالات درباره مدلسازی رقومی زمین برای حمایت از سیاست هدفمند، آموزنده و تحریک کننده توسعه دهندگان و کاربران مدل های زمین می پردازد. همچنین برای حرفه ای ها که علاقه مند به جنبه های گسترده برنامه های کاربردی مدل های زمین در حمایت از تصمیم گیری و سیاست ها هستند می تواند مفید باشد. افزایش تقاضا برای دسترسی به داده در مقیاس منطقه ای و قاره ای جهت استفاده در مدل سازی و تجزیه و تحلیل مکانی در حفاظت محیط زیست وجود دارد. فرآیندهای مهم زیست محیطی در مقیاس منطقه ای و قاره ای عمل می کنند، برای مثال تغییرات آب و هوایی، ایجاد سیل، فرسایش خاک و از این قبیل موارد که برای توسعه پایدار جامعه نیاز به اعمال سیاست و مدیریت این پروسه ها در مقیاس مربوطه می شود. 

 نام کتاب : Digital Terrain Modelling: Development and Applications in a Policy Support Environment

نویسندگان : Robert Joseph Peckham , Gyozo Jordan

انتشارات : Springer 

سال انتشار: 2007

ISBN 978-3-540-36730-7 

تعداد صفحه : 313

 حجم : 16 مگابایت

 

DLLL

 

برنامه های زیست محیطی طولانی مدت از فناوری GIS به عنوان هسته مرکزی استفاده می کنند . با این حال، اثربخشی روشهای مبتنی بر GIS به چارچوب تصمیم گیری و زمینه هایی که در آن درگیر هستند بستگی دارد. سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تصمیم گیری محیط زیستی نگاهی میان رشته ای دارد و همچنین در ظرفیت های GIS به ادغام، تجزیه و تحلیل و نمایش داده می پردازد که در این زمینه تصمیم گیری ها باید استوار باشد. استفاده از GIS در تصمیم گیری محیط زیستی یک برنامه آینده نگر گسترده و پر اهمیت در امور مربوط به داده ها، تجزیه و تحلیل، ابزار مدل سازی و همچنین مشارکت می باشد. این کتاب به سه بخش تقسیم شده است، که به طور موثر در ارتباط با سه جنبه کلیدی فرآیند تصمیم گیری، استفاده و پشتیبانی GIS می باشد: داده های مورد نیاز، ابزار در حال توسعه و جنبه های مشارکت. بخش اول بر توانایی ادغام داده های منابع مختلف به عنوان یک مشخصه GIS می پردازد. در بخش دوم به بررسی طیف وسیعی از مسائل مورد استفاده در GIS از طریق نمونه های گویا پرداخته شده که برای نقشه برداری مناسب و برنامه ریزی استراتژیک  مفید است. و آخرین بخش این کتاب تمرکز بر روی استفاده از تکنیک های مبتنی بر GIS برای تسهیل مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم گیری دارد. به طور خاص، یک مرور کلی از تحولات اخیر در این زمینه با تمرکز بر GIS، مدل سازی و تکنیک های سه بعدی تجسم چشم انداز که نشان از یکپارچگی تدریجی دارند.
خواندن 1874 بار

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.045 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.059 seconds, 5.40 MB
Application afterDispatch: 0.193 seconds, 11.07 MB
Application afterRender: 0.310 seconds, 16.23 MB

حافظه مصرف شده

17098224

40 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'p33c4itrcghtfh546tloun61r0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1721826724' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'p33c4itrcghtfh546tloun61r0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'p33c4itrcghtfh546tloun61r0','1721827624','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 180)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=347
    LIMIT 0, 1
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '51'
 26. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 347
    ORDER BY xref.id ASC
 27. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=347
 28. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 347
 29. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '62'
 30. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=62
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=347
    AND published=1
 32. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 33. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='347'
 34. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 35. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 347
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 36. SELECT *  
    FROM `jos_jcomments_objects`
    WHERE `object_id` = '347'
    AND `object_group` = 'com_k2'
    AND `lang` = 'fa-IR'
 37. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 347
    AND catid=51
    AND ordering > 48
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-07-24 13:27:04' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-07-24 13:27:04' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 38. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 347
    AND catid=51
    AND ordering < 48
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-07-24 13:27:04' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-07-24 13:27:04' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 39. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 40. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 180 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ